Fluisterboot de weerribben.jpg

Huurvoorwaarden bootverhuur

U kunt tot 24 uur voor aanvang van de verhuur de boeking kosteloos verplaatsen naar een andere datum. Dit tegoed behoudt u in hetzelfde kalenderjaar. Geld retour is NIET mogelijk bij online gereserveerde boten.

Fluisterboot

De fluisterboot geeft u de mogelijkheid om met een accucapaciteit van 5 à 6 uur door het Nationaal Park Weerribben-Wieden te varen. Voor het huren van een fluisterboot gelden de volgende voorwaarden:

 • Aan- en afmelden bij de receptie van Recreatiecentrum de Kluft
 • De fluisterboot op zijn plaats terugleggen, bevestigd aan beide ogen
 • Alle schade aan of veroorzaakt door de gehuurde boten of peddels is voor rekening van de huurder
 • De huur per dag is afhankelijk van de openingstijden van de receptie
 • Honden zijn toegestaan in de fluisterboot en ook in het Nationaal Park, mits zij niet voor overlast zorgen
 • Onze fluisterboten zijn van aluminium. Er worden géén kussens bij de fluisterboot geleverd
 • De verhuurder is niet aansprakelijk tegenover de huurder of derden voor persoonlijke ongevallen, schade, letsel of diefstal
Kanoen Nationaal Park Weerribben Wieden WaterReijk.jpg

Canadese kano / kajak

 • Iedere kano of kajak beschikt over 1 of 2 peddels
 • Aan- en afmelden bij de receptie van Recreatiecentrum de Kluft
 • De kano / kajak dient u zelf weer op zijn plaats terug te leggen
 • Alle schade aan of veroorzaakt door de gehuurde boten of peddels is voor rekening van de huurder
 • De huur per dag is afhankelijk van de openingstijden van de receptie
 • Honden zijn toegestaan in de kano’s en ook in het Nationaal Park, mits zij niet voor overlast zorgen
 • De verhuurder is niet aansprakelijk tegenover de huurder of derden voor persoonlijke ongevallen, schade, letsel of diefstal

Elektrische sloep (6 en 8 persoons) en Dieselsloep (8 persoons)

Reservering

Telefonische, schriftelijke of elektronische reservering geldt als juridisch en bindend wilsovereenkomst

Aantal opvarenden

Het maximaal aantal opvarenden van de sloep is 6 (of 8) personen. Indien er meer dan 6 (of 8) personen in de boot aanwezig zijn (geweest), wordt dit in rekening gebracht.

Honden zijn toegestaan in de sloepen en ook in het Nationaal Park, mits zij niet voor overlast zorgen. Wilt u er a.u.b. voor zorgdragen dat uw hond niet op de zitkussens van de sloepen komen, zo nodig verzoeken wij u een kleedje voor uw hond mee te nemen.

Tot stand komen huurovereenkomst

Huurder dient voor afvaart een door de verhuurder op naam gestelde huurovereenkomst te ondertekenen en zich te identificeren middels paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. De verhuurder is gerechtigd van dit identificatiemiddel een kopie te maken. Boten worden uitsluitend afgeleverd na ondertekening van de huurovereenkomst en na betaling van de huursom.

Huursom en betaling

De huursom is het bedrag dat op de huurovereenkomst wordt vermeld. De huursom is inclusief BTW. Overige kosten zoals brug- en sluisgelden en eventuele geldboetes zijn niet bij de huursom inbegrepen.

Waarborgsom bij dieselsloep

Voordat de huurovereenkomst in kan gaan, dient huurder ter plaatse € 150,00 borg te voldoen en een geldig legitimatiebewijs voor te leggen. Het legitimatiebewijs dient van de huurder te zijn. Als de overeenkomst volgens de overeengekomen voorwaarden is afgelopen en er geen schade is geconstateerd, wordt de borg geretourneerd, verrekend met de verbruikte diesel.

Elektrische sloep (6 en 8 persoons) en Dieselsloep (8 persoons)

Schade en eigen risico

Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissingen aan boot, inventaris of tuigage terstond aan de verhuurder te melden. Recreatiecentrum de Kluft heeft de sloepen ten behoeve van de huurders tegen wettelijke aansprakelijkheid, casco schade en diefstal verzekerd voor de vaart op de Nederlandse binnenwateren. De verzekering kent een eigen risico van € 450,00 per schadegeval dat ten laste van de huurder komt. Dit eigen risico kan niet worden afgekocht. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de boot te inspecteren bij inlevering aan het eind van de huurperiode.

Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder is niet aansprakelijk tegenover de huurder of tegen derden voor persoonlijke ongevallen, materiële schade en/of letsel door het gebruik van de sloep van recreatiecentrum de Kluft. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of vermissingen van en schade aan privégoederen van huurder.

Verantwoordelijkheid huurder

De minimum leeftijd van de huurder bedraagt 21 jaar. De huurder dient over voldoende ervaring te beschikken om de boot te mogen varen. De huurder verklaart de enige bestuurder van de boot te zijn. Huurder is verantwoordelijk voor inspectie van de boot bij het begin van de huurperiode. Zonder melding aan verhuurder accepteert huurder stilzwijgend de boot als in goede staat zonder beschadigingen, gebreken of mankementen. Tijdens de huurperiode is de huurder volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot, motor en inventaris.

Huurder is verantwoordelijk voor het adequaat en veilig afmeren van de boot en zal alles doen om beschadiging, vermissing of diefstal van de boot te voorkomen. Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de orde en veiligheid aan boord. Huurder zal zich houden aan aanwijzingen van verhuurder. Kinderen vallen onder de verantwoording van ouders of hun begeleiders. Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende vaarreglementen, hieronder vallen o.a. snelheidsbeperkingen en het voeren van de juiste verlichting. Maakt u een snelheidsovertreding dan wordt de boete ter plekke of naderhand aan u doorberekend.